Fortsatt høyt fokus på ansattes helse, miljø og sikkerhet

Risør Venstre gikk i 2007 til valg med flere klart uttalte delmål hvorav det ene lød: “Risør Venstre vil øke ressursene til helse, miljø og sikkerhet for kommunens ansatte”. Det er derfor ikke helt uten grunn at Venstre gjennom hele denne valgperioden har etterspurt HMS tiltak for å få høyere fokus omkring de ansattes helse, miljø og sikkerhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Willy Thorsen (V) mener de ansatte er kommunens viktigste ressurs

Willy Thorsen (V) mener de ansatte er kommunens viktigste ressurs
Foto: Jan Einar Henriksen

Tilsvarende fokus har de borgerlige partienes representanter vist i AMU (arbeidsmiljøutvalget) hvor Kjell MacDonald (H) og Grethe Hellerud (Frp) på en fin måte har ivaretatt de ansattes interesser.

For 2010 budsjettet innarbeidet Risør Venstre og de øvrige borgerlige partiene 1.000.000 kroner til investeringer som skulle få til redusert sykefravær, og tilbakemeldingene så langt viser at dette gir resultater.

Naturlig nok følger de borgerlige partiene opp suksessen fra i fjor og bevilget nye midler til HMS tiltak som vi tror Risør kommunes ansatte vet å verdsette. Budsjettforslaget ble vedtatt da bystyret behandlet budsjetet 9.12.2010 og lød:

Fortsette den positive ordningen med innkjøp av materiell som letter arbeidet på steder med mye sykefravær og der hvor utstyr kan ventes å ha betydning for reduksjon av sykefravær. Den enkelte tildeling tas etter søknad i AMU og tildeling legges der hvor effekt er størst – 700.000 kroner.

 Jan Einar Henriksen (V) mener det er viktig å lytte til verneombudene når det gjelder innkjøp av utstyr

Jan Einar Henriksen (V) mener det er viktig å lytte til verneombudene når det gjelder innkjøp av utstyr
Foto: Jan Kløvstad

Samtidig ble det klart at de ansatte på Teknisk enhet lenge hadde ønsket en utskifting av slitt materiell, og materiell som ville bedre HMS funksjonen for dem. At det gamle utstyret også tæret kraftig på driftsbudsjettet pga. dyre reperasjoner var også medvirkende til at Risør Venstre og de øvrige borgerlige partiene foreslo en større investering enn det rådmannens forslag la opp til. Ved å foreta endel store investeringer i 2011 ville en også få tilsvarende innsparing i planperioden 2011-14 og dermed ble det ikke store ekstrainvesteringer som sulle til for å få til en god løsning for de ansatte på Teknisk drift

Investeringsforslaget, som også ble vedtatt lød:

Maskiner/utstyr tekniske tjenester innkjøp 2011

• Klipper til redskapsbærer 83.000

• Fliskutter med egen drift ny 150.000

• Liten lastebil — teknisk drift 350.000

• Stor lastebil m/10 T kran 1.200.000

• Feiemaskin 900.000

• Innbytte gml. Liten lastebil (30), stor lastebil (150) og feiemaskin (200), – 380.000

• Besparelse i teknisk drift investering 2011-2014 (500 første år og deretter 300 pr år) – 1.400.000

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**