Busspassasjerer er en edel vare!

Dette var utgangspunktet for kommunalråd Jon Gunnes sitt innlegg i formannskapet på tirsdag under behandling av videre prioritering om hvilke kollektivfelt som skal bygges.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Jon Gunnes

Foto: Frode Fjeldstad

Jon Gunnes tok initiativ til at "miljøkameratene" hadde en felles merknad med forventninger til de som er ansvarlig for busstilbudet i byen: Formannskapet forventer at antall busspassasjerer øker når vi nå har fått billigere periodekort (månedspris satt ned fra kr. 685 til kr. 585). Samtidig har vi store forventninger til kortere reisetid, holdeplassinformasjon, nye ruter og antallet avganger. For å minske tidsbruken på holdeplassen forventer formannskapet fortgang i arbeidet med å få på plass elektroniske billettlesere ved flere innganger på bussene. For å gjøre det mer attraktivt å velge kollektiv transport er det i tillegg viktig å få på plass tilstrekkelig antall innfartsparkeringsplasser.

Grønn buss

Foto: Stein Inge Dahn

Det økte antallet passasjerer kan føre til utfordringer med fulle busser enkelte tider av døgnet. Formannskapet vil presisere at man må gi busspassasjerene et kvalitativt godt tilbud som er billig, tidsbesparende og ikke minst behagelig.

Men det også viktig at endringene markesføres godt, slik at vi faktisk oppnår ønsket resultat –
Flere som reiser kollektivt!
Venstre lover å holde et våkent øye med utviklingen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**