– Må investere for å fornye velferdsstaten

– Statsministeren snakker fortsatt som om det å fornye velferdsstaten handler om skatt, sier Venstres leder Trine Skei Grande til dn.no. – Men vi kunne spart enda mer hvis vi var villige til å investere i it-systemer. Det at vi ikke gjør dette undergraver hele velferdsstaten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Les hele artikkelen her.

 Trine Skei Grande mener manglende modernisering er en betydelig utfordring for velferdsstaten.

Trine Skei Grande mener manglende modernisering er en betydelig utfordring for velferdsstaten.
Foto: Caroline Roka

– Det er umulig å få NAV-reformen til å fungere bra hvis de ikke samordner it-systemene, sier Skei Grande til nettavisen. Hun viser til at NAV nå har fem ulike programmeringssystemer og over hundre ulike it-plattformer, noen av dem så gamle at de er DOS-baserte- systemet som kom før Windows.

– Hadde NAV vært en privat bedrift ville de gått til banken og sagt "vi må låne til nytt datasystemer — ellers går bedriften konkurs". Med denne investeringen kan vi få bedre kvalitet, tjene inn investeringene mange ganger— og det blir mer spennende å jobbe i offentlig sektor, sier hun.

Problemene stopper ikke med Nav
– Politi og UDI bruker for eksempel fremdeles taxi til å sende dokumenter. Jeg kjenner knapt noen asylsøkere som ikke har historier om forsvunnede dokumenter, sier Skei Grande til dn.no.

Helsevesenet har også brukt drosjenæringen mye for å sende helseinformasjon, fordi de ikke har it-systemer som er godkjent for slik informasjonsutveksling. Og innen helse er det svært mye som bør gjøres med it, mener Skei Grande.

Utfordring for arbeidsmoral
Venstres leder mener videre at dårlige systemer i mange tilfeller kan gå på motivasjonen løs, og føre til at folk velger andre arbeidsplasser. — Du ser hvor enkelt det kunne vært gjort og føler at du kaster bort tiden din — og at tiden din blir lite verdsatt, sier hun til dn.no. – Like før jul gikk tre NAV-sjefer av i protest, ikke fordi de ikke får mer penger, men fordi de må kutte ansatte fordi de skal lappe på gamle datasystemer. Det føles ikke meningsfullt, for systemene blir egentlig ikke bedre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**