Nominasjon til fylkestingsvalg – noen presiseringer

Vi har mottatt en del spørsmål vedr nominasjonsmøter til fylkestingsvalg, og vil derfor gi noen presiseringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Sammensetningen av nominasjonsmøtet for fylkestingsvalg er basert på tofaktorer; 1) antall betalende medlemmer i lokallagene og 2) antall stemmer ved forrige fylkestingsvalg i den enkelte kommune.

Sjekk vedtektene for utregningsdetaljer.

I fylkeslag som avholder nominasjonsmøtet i 2010 tar man utgangspunkt i betalende medlemmer pr. 1. november 2010. I fylkeslag som avholder nominasjonsmøtet i 2011 tar man utgangspunkt i betalende medlemmer pr. 31. desember 2010.

Sideorganisasjonene har ingen selvstendig representasjon til Venstres nominasjonsmøter (unntak for Oslo Venstre). Medlemmer av Unge Venstre, Venstrekvinnelaget eller Liberale studenter som ønsker å delta som delegat på nominasjonsmøtet må være medlem av Venstre, over 15 år og være valgt som utsending av et lokallag i Venstre.

Lokallagene skal i henhold til vedtektene velge sine delegater til nominasjonsmøtet på et medlemsmøte som blir innkalt med to ukers varsel. Fylkeslagene har et klart ansvar for å informere lokallagene om hvordan delegater til nominasjonsmøtet blir valgt.

Ytterligere spørsmål vedr. nominasjon kan rettes til Venstres Hovedorganisasjon v/ Morten A. Hagen eller Kjartan Almenning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**