ÅRSMØTE 2011

Styret i Bergen Venstre ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte 2011 fredag 21. januar og lørdag 22. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Årsmøtet avholdes i andre etasje på Rådhuset i Bergen. Under følger programmet. Merk tidspunktene.

Programmøtet Bergen

Fredag 21. januar
16:15 Registrering
16:40 Leder ønsker velkommen
16:45 Konstituering
17:00 Årsmelding
17:15 Regnskap 2010
17:40 Kontingent 2011
17:50 Prioriteringsdebatt politiske uttalelser
18:30 Pause
18:45 Budsjett
19:15 Vedtektsendringer

Rådhuset Bergen

Lørdag 22. januar
10:45 Registrering
11:10 Leder ønsker velkommen
11:15 Orienteringer
11:30 Generell politisk debatt
12:15 Politiske uttalelser
13:00 Pause
13:40 Valgkampplan
14:20 Handlingsplan
15:00 Pause
15:15 Politiske uttalelser
16:00 Valg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**