Byluft i politikken

I dette innlegget skriver Venstremedlem Knut Schjelderup Bjerke en kommentar til den nystartede “Byluftlisten”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Miljøvennlig

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

I BT fredag oppfordrer fire personer, som støtter Byluftlisten, velgere å stemme på denne listen ved høstens kommunevalg. Sittende byråd har ikke deres tillit for å ha vilje til å løse luftforurensningen i Bergen. I innlegget frykter de at de rød-grønne regjeringspartiene vil miste stemmer — ikke minst Arbeiderpartiet — ved at regjeringspolitikken for Vestlandet er så kompromittert. Frykten er berettiget, men det er synd at regjeringens politikk skal slå negativt ut for disse partiene i et lokalvalg. Initiativet er prisverdig, men som Aarebrot har uttalt — Byluftlisten vil neppe få nok stemmer til å bli representert i bystyret. Slik vil initiativet heller svekke enn å styrke ønsket om bedre byluft ved at andre aktuelle partier vil miste disse stemmene.

Bylistetilhengere bør heller se i de enkelte partiprogrammene hvordan disse vil løse forurensningsproblemene. Noen få partier har nå avsluttet sitt programarbeid — og hvis en frykter for at Arbeiderpartiet blir for svekket av rikspolitiske årsaker – kan en lesing av disse programerklæringene gi noe å tenke på. For eksempel har Venstre mange positive tiltak på programmet for å redusere luftforurensningene. På kjøpet får en også med seg direkte og forpliktende programerklæring for å løse problemene med narkokriminalitet i Nygårdsparken.

Knut Schjelderup Bjerke
Venstremedlem

Innlegget sto på trykk i BT søndag 9. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**