Årsmøte og nominasjonsmøte 20.01.11 kl. 18.00

Kristiansund Venstre avholder årsmøte og nominasjonsmøte på museumskaféen Patrick Volkmar Kaffebrenneri i Vågen. Saker:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Agenda:

1. Ordinære årsmøtesaker, med årsmelding, regnskap, revidert regnskap, valg.

2. Bystyrevalget 2011. Nominasjon og program. Utkast til kommunevalgliste legges fram på møtet. Ideer til program presenteres. Dato for kandidatmøte fastsettes.

3. Valg av utsendinger til fylkesårsmøtet / nominasjonsmøte 12.-13.februar. Drøfting av fylkesnominasjonen.

4. Politisk diskusjon. Har du forslag til en politisk uttalelse, så ta den med.

5. Utvidet gruppemøte foran bystyremøtet 25. januar.

Kristiansund N, 06.01.2011

Kristiansund Venstre
Pål Farstad, leder

-tlf 95792546

[email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**