Felles bystyremøter

Mandag 17. januar er det berammet felles møte for bystyremedlemmene i Gjerstad og Risør, som en naturlig oppfølgning av de to felles fomannskapsmøtene som allerede er avholdt. Møtet finner sted på Sørlandsporten kafé kl 1200. Samme dag kl 1700 blir det igjen felles bystyremøte i Froland, men da i regi av Østre Agder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Risør Venstre mener alle har en plikt til å se helheten

Risør Venstre mener alle har en plikt til å se helheten
Foto: Jan Einar Henriksen

På møtet i Froland blir tema • strategiplan for SSHF – muligheter og utfordringer for Sørlandet Sykehus Arendal • mobilprosjektet i Agder •foredrag om interkommunalt samarbeid og utfordringer for norske kommuner • innspill fra kommunene og debatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**