Dag Jørgen Hveem er Risør Venstres ordførerkandidat ved kommunevalget i 2011

Et samlet nominasjonsmøte vagte mandag Dag Jørge Hveem som Risør Venstres ordførerkandidat ved kommunevalget høsten 2011. På de to neste plassene valgte et samlet nominasjonsmøte Maria Aspesæter og Stian Lund. I tillegg ble det besluttet at både Dag Jørgen Hveem og Maria Aspesæter skulle tildeles et stemmetillegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem er Risør Venstres ordførerkandidat

Dag Jørgen Hveem er Risør Venstres ordførerkandidat
Foto: Trond Svenningsen

Ved kommunevalget i 2007 fikk Risør Venstre hele 13,8 % av stemmene og var nær ved å få inn 5 bystyrerepresentanter. Nå endre det med 4, hvorav alle var menn. I etterkant av valget gjorde styret det klart at partiet ville ta nødvendige grep for å sikre at Risør Venstre fremover skulle være representert med politikere av begge kjønn.

 Maria Aspesæter er Risør Venstres 2. kandidat ved kommnevalget i 2011

Maria Aspesæter er Risør Venstres 2. kandidat ved kommnevalget i 2011
Foto: Jan Einar Henriksen

Stemmetillegg
Et samlet nominasjonsmøte valgte derfor å ta grep og tildelte valglistens to fremste kandidater et såkalt stemmetillegg, som vises på valglisten ved at deres navn er med uthevet skrift. I praksis vil det si at de får et forsprang på 25 % i forhold til de øvrige listekandidatene. Dermed styrket

 Stian Lund er Risør Venstres 3. kandidat ved kommunevalget i 2011

Stian Lund er Risør Venstres 3. kandidat ved kommunevalget i 2011
Foto: Jan Einar Henriksen

nominasjonsmøtet kandidaturet til ordførerkandidat Dag Jørgen Hveem samtidig som de tok nødvendige grep for å styrke kandidaturet til 2. kandidat Maria Aspesæter og derigjennom sikre kjønnsfordeling.

Risør Venstres valgliste 2011 ser slik ut:
1 Dag Jørgen Hveem og ordførerkandidat
2 Maria Aspesæter
3 Stian Lund
4 Steinar Gundersen
5 Jan Einar Henriksen
6 Tore Skarvang
7 Willy Thorsen
8 Odd Sverre Aasbø
9 Line Granjord Paulsen
10 Kittel Gjernes
11 Lars Tore Mesel
12 Arvid Øia
13 Solveig Vereide
14 Jan Gunnar Solli
15 Frank Jakobsen
16 Cathrine Nervik
17 Terje Strøm
18 Gaute Haftor Sørensen
19 Arild Eeg
20 Kjell O. Egestad
21 Mads Hveem
22 Bjørnar Bjørnholt
23 Jan Jensen
24 Hans Olav Ramsdal
25 Marianne Ommundsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**