Gjenvalg for hele styret i Risør Venstre

Jan Einar Henriksen fortsetter som leder i Risør Venstre og får med seg Steinar Gundersen, Dag Jørgen Hveem, Anlaug Stenersen (kasserer), Maria Aspesæter (sekretær) og Willy Thorsen, mens Stian Lund og Solveig Vereide blir vararepresentanter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Steinar Gundersen ble gjenvalgt som styremedlem og ble av nominasjonskomiteen valgt som 4. kandidat på Risr Venstres liste til høstens valg

Steinar Gundersen ble gjenvalgt som styremedlem og ble av nominasjonskomiteen valgt som 4. kandidat på Risr Venstres liste til høstens valg
Foto: Jan Einar Henriksen

Risør Venstres årsmøte på Risør Hotel mandag kveld var godt besøkt og som ventet ble både regnskap (med et fint overskudd) og årsmelding enstemmig godkjent av årsmøtet. Hele styret ble forøvrig gjenvalgt før Dag Jørgen Hveem, Maria Aspesæter og Jan Einar Henriksen ble valgt som utsendinger til Venstres fylkesårsmøte 12. -13. februar 2011, mens Steinar Gundersen og Kjell Olav Egestad ble valgt som vara til Venstres fylkesårsmøte.

De fremmøtte nermest boblet over av gode ideer om programposter og tema de ønsket å fokusere på og praten gikk derfor livlig både under årsmøtet og ikke minst under middagen i etterkant av årsmøtet.

Risør Venstre vil frem mot påsketider jobbe aktivt med program for kommunevalget 2011 og styret ber alle medlemmer, politikere og velgere delta i programprosessen. Styret håper også at flere følger i sporet etter de to som mandag meldt seg som nye medlemmer i Risør Venstre – du kan bli medlem her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**