Innkalling til årsmøte i Hurum Venstre

Også i år avholder Hurum Venstre årsmøte sammen med sin gode nabo, Røyken Venstre. Så sett av 31. januar. Årsmøtesakene i de to lagene behandles separat. Deretter kommer en felles politisk bolk og bevertning. Her kan du lese sakslista for årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


INNKALLING TIL ÅRSMØTE I HURUM VENSTRE

Tid: Mandag 31. januar kl. 19
Stad: Røyken rådhus, kommunestyresalen

SAKSLISTE
Velkommen v/ leiar Gunn-Torill Homme Mathisen

Årsmøtesaker
– Konstituering – valg av møteleiar
– referent
– telekorps to personar
– to personar til å underskrive protokollen

– Godkjenning av innkalling og saksliste

– Årsmelding for 2010 v/ leiar

– Regnskap for 2010 v/kasserar Finn Dale Iversen

– Medlemskontingent for 2012 v/ kasserar

– Budsjett for 2011 v/ kasserar

– Valg av styre, valgkomite, miljøprisnemnd og revisorar

– Valg av utsendingar til årsmøtet i Buskerud Venstre 19.-20. februar i Drammen

– Valg av kandidat med vara som Hurums kandidat til landsmøteutsending frå Buskerud

– Meldte saker

Frist for å melde saker er 23. januar. Saker meldast leiar.
Det minnast om at ein må ha betalt medlemskontingent for 2010 for å ha stemmerett på møtet. Nye medlemmer som ikkje har betalt kontingent pr. 31.12.10 har talerett, men ikkje stemmerett. Dog har nye medlemmer innmeldt etter 1. nov. fulle rettar.

Filtvet, 10.01.11
Gunn-Torill Homme Mathisen
leiar, Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**