Litt om sykepleie, samhandling og idrett

En av mange helhetlige behandlingsmodeller, eller..?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Jeg har blitt utfordret til å skrive litt om helse: Fra sykepleie til idrett…Kan sykepleie overføres til idrett? NT

 Oppdatert 2010

Oppdatert 2010
Foto: Nils Trana

Fig. Sykepleieprosessen anno 2010. (Teknisk hjelp til oppsett fra Per Fossum)

Link: Behandlingsprosessen…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**