Liv Jorunn Høiberg ber om fritak fra politiske verv

Studier og høyt arbeidspress oppgis som grunn når Liv Jorunn Høiberg (R) søker om fritak fra sine politiske verv, og dermed mister bystyret en markert og dyktig politiker. Selv om vi har ulikt politisk ståsted synes jeg det er leit at Liv Jorunn gir seg i Risørpolitikken sier leder i Risør Venstre i en kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Dermed er det banet veg for at Anne Christine Bank trer inn som fast medlem i Risør bystyre samtidig som Harald Knut Berntsen rykker inn som nytt 7. varamedlem for Rødt.

Nytt medlem og ny nestleder i kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og nytt 3. varamedlem i formannskapet velges av formannskapet 18. januar.

Ny medlem i HU for oppvekst og omsorg må velges av bystyret, mens HU for oppvekst og omsorg selv velger ny varamedlem i klageorganet etter kommunehelsetjenesteloven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**