Ringnes stilte spørsmål om ikke fylkesrådets bruk av et eget disposisjonsfond er i strid med kommuneloven

Erik Ringnes (V) spurte om hvordan fylkesrådet vil forklare at rådet prioriterer å holde igjen
penger til sitt eget disposisjonsfond samtidig som fylkesrådet har redusert budsjettene til de
videregående skolene som er en lovpålagt oppgave?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Fylkestinget
Møte 6., 7. og 8. desember 2010
Spørretime 7.12.2010:
Venstre er av den oppfatning at dette
disposisjonsfondet strider mot intensjonen i kommuneloven og krav til innsyn og demokratiske
prosesser i offentlig forvaltning.
Siv Tørudbakken (A) svarte på spørsmålet.
Følgende hadde ordet til oppfølging/kommentar: Erik Ringnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**