Positive vedtak

Når HU for plan miljø og tekniske tjenester 20.1.2011 skal behandle delegasjonssakene fra byggesaksavdelingen i perioden 8. desember til 11. januar er det all grunn til å tro at saken godkjennes med klart flertall. Av de 35 sakene som er behandlet på delegasjon er det nemlig ingen saker som står oppført med avslag!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Vi må legge alt tilrette for våre håndtverksbedrifter sier Willy Thorsen (V)

Vi må legge alt tilrette for våre håndtverksbedrifter sier Willy Thorsen (V)
Foto: Jan Einar Henriksen

For Risør Venstre er det svært hyggelig at søknadene som tas å delegasjon imøtekommes. det bidrar til at søknadene får kortere saksbehandlingstid og er med på å sikre arbeidsgrunnlaget for våre håndtverkere og deres mange ansatte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**