Utbyggingsavtale for Oterlia II

Rådmannen foreslår at hans forslag til utbyggingsavtale for boligområdet Oterlia II, datert 27.12.2010 legges ut til offentlig høring i samsvar med plan- og bygningslovens § 17-4. Etter innspill fra formannskapets flertall er det lagt opp til privat utbygging av boligområdet i Oterlia II

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Byggeklare tomter med mulighet til variert bebyggelse er en forutsetning for økt bosetting mener Stian Lund (V)

Byggeklare tomter med mulighet til variert bebyggelse er en forutsetning for økt bosetting mener Stian Lund (V)
Foto: Jan Einar Henriksen

Med basis i denne beslutningen har rådmannen etter utlysning utarbeidet forslag til utbyggingsavtale med Smedby Eiendom og Moe Dalen Gruppen.

I følge fremdirftsplan vil byggestart være august 2011 og tomter vil være byggeklare i januar 2012. Boligfeltet vil dessuten inneholde eneboligtomter for selvbyggere og boliger til salg (småhus, rekkeleiligheter mm).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**