Interpellasjon til fylkesrådet i Hedmark fra Erik Ringnes

Hva vil fylkesrådet gjøre for at Hedmark skal framstå som et mer attraktivt fylke?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Sentio utførte nylig på oppdrag for avisa “Nationen” en undersøkelse hvor et representativt utvalg ble stilt følgende spørsmål: ” Hvilket fylke synes du framstår som bedre enn andre, uavhengig av hvor du selv bor “?
De fleste mente at Akershus er landets beste fylke og Hedmark kom på en 14. plass med kun begge Agder-fylkene, Troms og Finnmark bak seg på lista. Kun 2,6 % av de spurte mente at Hedmark er landets beste fylke.
Fylkeskommunen har et ansvar for dette som regional utviklingsaktør. Hva vil fylkesrådet gjøre for at Hedmark skal framstå som et mer attraktivt fylke?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**