Årsmøte i Søndre Land Venstre

Søndre Land Venstre avholder årsmøte 27 januar kl. 20.00 i rådhuset i Hov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Innkalling til, og saksliste for, årsmøte vil bli sendt ut pr. post til medlemmene. Frist for innsending av saker til styret for behandling på årsmøte er 20 januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**