Venstre – for et åpnere Halden

Våre hovedsaker er demokrati, kultur, skole, miljø, næring og inkludering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Du kan finne hele programmet i PDF-format her

Våre hovedsaker:

Lokaldemokrati og forvaltning

Halden Rådhus

Makta skal ligge hos innbygerne i kommunen, ikke i lukkede rom på Rådhuset eller hos store bedrifter i kommunen. Derfor skal kommunen arrangere flere folkemøter, møte folk, ta folk på alvor og sørge for å flytte den reelle myndigheten tilbake til kommunestyret, til folket. Les mer om vår lokaldemokratipolitikk.

Næring og utvikling

Halden Stasjon

Vi skal gjøre det attraktivt å bo og leve i Halden. Da trenger vi arbeid, handel og tjenester i hele kommunen. Med et sterkt sentrum, offensiv utvikling av alle deler av kommunen og åpenhet for nye innflyttere og studenter skal Venstre sikre utvikling i Halden. Les mer om vår næringspolitikk.

Kultur og frivillighet

Kulturskolen i Målselv Mowgli

Venstre skal være kulturlivets stemme i Haldenpolitikken. Sammen med offensiv satsing på ungdomsklubb, bibliotek og kulturskole vil Venstre gjenopprette dans og formgivning på Risum og legge til rette for flere kunstnere og bedre vilkår for frivillig aktivitet i Halden Les mer om vår kulturpolitikk.

Skole og oppvekst

Elev, elever, skole, utdanning, klasse

Venstre vil sikre dyktige lærere, gode spesialpedagoger og helsesøstre, et mangfoldig barnehagetilbud, en trygg fritid for alle, motiverende lærere og inspirerende utearealer. Les mer om vår skole- og oppvekstpolitikk.

Miljø og samferdsel

Universitetet for miljø- og biovitenskap (Ås)

Klimaendringene er den største utfordringen for vår tid. Derfor vil Venstre at Halden kommune skal gå i front for å gjøre det lettere å leve miljøvennlig. Les mer om vår miljøpolitikk.

Velferd og inkludering

Omsorg, senior, helse

Kommunen må gi mer til de som trenger det mest. I den norske velferdsstaten har de fleste det bra nok, men det er noen som ikke har det bra i det hele tatt. Venstre vil skape et varmere Halden, der de som har falt utenfor, får muligheten til å komme inn i varmen igjen. Derfor vil vi prioritere mer velferd til de som virkelig trenger det. Les mer om vår velferdspolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**