Etterlyser human innvandrings-og asylpolitikk

Venstres leder Trine Skei Grande håper og tror opinionen vil snu til fordel for en mer human innvandrings- og asylpolitikk når folk ser hvordan dagens lov fungerer i Amelie-saken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Et umenneskelig system, sa Venstreleder Trine Skei Grande da Amelie-saken var tema i NRK Debatten på Litteraturhuset torsdag 13.01.10. Se et opptak av debatten her.

I Stortinget er det KrF og Venstre som har stemt imot innstramningene i utlendingsloven. Skei Grande tror Amelie-saken vil være med på å snu opinionen til fordel for en mer human innvandringspolitikk.

Trine Skei Grande

Foto: Caroline Roka

— I Stoltenbergs første trontaler snakket han om en human innvandringspolitikk. I de siste talene har ordet human forsvunnet og blitt erstattet med ordet streng, sier Skei Grande til NTB

Nå håper hun at ordet human igjen vil finne veien tilbake til Stoltenbergs vokabular.

— Opinionen er i ferd med å snu fordi mange ser hvordan dagens lov fungerer. Det norske lovverket er blant de strengeste i Europa, sier Skei Grande.

Hun viser til at de fleste land har gitt amnesti til store grupper papirløse som har oppholdt seg i landene i mange år.

Forslag om køskifte
Mandag leverte Venstre et forslag til Stortinget med åtte punkter for å gjøre loven mer human hvor det bla. foreslås at det skal være mulig for en utlending som er i Norge i forbindelse med søknad om beskyttelse, å endre søknaden til oppholdstillatelse etter lovens kapittel om arbeidsinnvandring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**