Åpent møte – samhandlingsreformen Nytt liv for Odnes legesenter?

Åpent møte om den nye samhandlingsreformen i helsevesenet. Vigdis Wattum orienterer torsdag 27 januar kl. 19.00 om reformen og konsekvensene for Søndre Land.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Samhandlingsreformen skal, i følge Helse og omsorgsdepartementet, forbedre den manglende kontakten mellom sykehus og kommuner som er det viktigste hinderet for å gjøre helsetjenesten enda bedre.

samhandlingsreform2

Foto: www.colourbox.com

Kommunene skal settes i stand til å etablere nye tilbud. —I meldingen om samhandling legges det opp til at kommunenes økonomiske rammer skal styrkes og at en større del av veksten i helsebudsjettene skal komme i kommunene i årene fremover, sier helse- og omsorgsministeren.

Søndre Land Venstre ønsker å belyse hvordan den framtidige samhandlingsreformen kan slå ut for vår kommune. Venstre inviterer derfor til åpent møte om temaet torsdag 27 januar kl. 19.00 i formannskapsalen i Rådhuset i Hov.

Vel møtt!

Søndre Land Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**