Vil du delta på Venstreskolen 2?

Rogaland Venstre tilbyr Venstreskolen trinn 2 i Haugesund fra fredag 4. februar til lørdag 5. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Rogaland Venstre sitt fylkesårsmøtet skal arrangeres i Haugesund helgen 5. til 6. februar 2011.

Venstreskolen trinn 2 vil bli arrangert i Haugesund i forbindelse med årsmøtet, fra fredag 4. februar kl 1615 til lørdag 5. februar kl 1200.

Dette kurset gir deg en mer inngående kjennskap til Venstres politikk, organisasjon, historie og ideologi samt praktisk politisk arbeid som styremedlem eller lokalt folkevalgt. Kurset tar også for seg tale- og debattrening, leserbrevskriving, møteledelse og hvordan man får gjennomslag for politikk både internt i partiet og eksternt.

Venstres nestleder, Helge Solum Larsen, er kursholder.

Gi beskjed til lederen for ditt lokallag innen mandag 24. januar dersom du ønsker å delta på Venstreskolen trinn 2.

Kurset starter kl 1615 på fredagen og vi holder på fram til middagen kl 2000. På lørdagen starter vi kl 0900 og holder på fram til lunsj kl 1200.

Kurset holdes på Scandic hotell i Haugesund, Kirkegata 166.

Ta gjerne kontakt med Svein Abrahamsen ved eventuelle spørsmål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**