Vil ha langsiktige tiltak mot luftforurensning

Venstre etterlyser langsiktige tiltak mot luftforurensningen i Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Anders Skoglund

Foto: Jostein Pedersen

– Debatten om luftforurensning i Bergen dreier seg stort sett om krisetiltak mot dårlig luft. En må snart forstå at luften i Bergen ikke kommer til å bli bedre hvis debatten bare skal dreie seg om hvilke tiltak som skal settes i verk når krisene oppstår. Uten de langsiktige tiltaken kommer vi ingen vei, det sier bystyrerepresentant for Venstre, Anders Skoglund

– Selvsagt må vi også ha et sett med krisetiltak som kan iverksettes når luftkvaliteten er i ferd med å nå et kritisk dårlig nivå og vi trenger et byråd som er villig til å bruke krisetiltakene når det er nødvendig. Det sittende byrådet har vært for feigt og har ikke villet bruke kristetiltakene når dette av hensyn til helse- og miljø helt opplagt har vært nødvendig, sier Skoglund.

– Like fullt bør debatten dreie seg om hvilke langsiktige tiltak som kan iverksettes for å forhindre at krisene oppstår i utgangspunktet. Venstre har gang på gang foreslått å innføre køprising som et permanent og langsiktig tiltak mot dårlig luft. Køprising har gitt resultater i andre utelandske byer Bergen kan sammenligne seg med. Det demper bilbruken, og inntektene fra køprisingen kan brukes på både drift og investering i kollektivtransport. Dette er en rettferdig omfordeling som styrker kollektivtrafikken, sier Skoglund.

Danmarksplass

Foto: MK

Utslipp fra gamle vedovner er også et miljøproblem. Panteordningen for vedovner burde vært styrket betraktelig istedet for å bli fjernet.
– Forslaget om å innføre et byluftmerke er et konstruktivt og godt forslag.

– Dette går ut på at lavutslippsbiler tildeles et merke som unntar dem fra eventuelle restriksjoner på dager med høy luftforurensning. Dette er først og fremst et godt forslag fordi det kan bidra til at flere kjøper elbil, hybridbil eller lignende. Det gir en god langsiktig effekt mot luftforurensning, sier Skoglund.

Innføring av byluftmerke vil Venstre ta opp på neste bystyremøte nettopp fordi det er et godt eksempel på langsiktige tiltak vi trenger for å bedre luften i Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**