Få bokbussen tilbake!

En sak som det så ut til å være enighet om i bydelstyret i høst var at bokbussen skulle bli beholdt. I likhet med de fleste andre forslagene bydelstyret foreslo i budsjettdebatten virker det ikke som at dette forslaget tatt særlig seriøst. Bokbussen ble derfor nedlagt i desember på tross av at ønsket å beholde den var stor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Trond W. Tveiten

Foto: Ukjent

Jeg kan forstå at byrådsleder Monica Meland (H) gikk i bresjen for å nedlegge bydelstyret. All den brysomme kritikken fra folk i nærmiljøet og bydelsstyret på Laksevåg kunne fort bli ubehagelig især når hennes egne "allierte" ikke alltid stemte slik hun ønsket. I denne saken så stemte faktisk et samlet Laksevåg bydelstyre for å beholde bokbussen. For i motsetning til i bystyret kunne hun ikke her bruke "sin partipisk" for å få det slik hun ville. Jeg må tilstå at det var vemodig å se bokbussen på sitt vante sted på melkeplassen og vite at dette var siste gang. Dette særlig med tanke på det lille de sparte på dette tilbudet som gledet så veldig mange.

I de årene jeg bodd her oppe har jeg hatt gleden å bruke dette unike tilbudet, men jeg har også hatt gleden å se alle de barna som har benyttet det. Litteratur til folket er et viktig tilbud for nærmiljøet her på Laksevåg, men det har, som så mye annet, nå blitt tatt fra oss av byrådet.

Et av argumentene er at det er i ferd med å bli et godt og fullverdig tilbud i byen som i seg selv er meget positivt, men skyter ikke byrådet seg selv i foten her? Et argument de ser ut til å ha oversett er om vi som lokalbefolkning ønsker at våre barn og ungdommer skal måtte reise inn til sentrum i tide og utide? Er ikke dette noe vi helst ønsker å slippe? Er det ikke mye viktigere at barn og unge har et godt tilbud i sitt nærområde slik at de slipper å måtte reise til sentrum?

Bokbussen i Vestfold

Foto: Vestfold fylkeskommune

Dette er tatt fra byråd for kultur, kirke, idrett og eierskap Harald Victor Hove (H) sin hjemmeside: Men viktigst av alt er det at alle får ta del i kultur- og idrettsaktiviteter, uavhengig av hvor man bor. Hvor du bor og hvilken bakgrunn du har skal ikke være avgjørende for om du får ta del i kulturbyen Bergens mangfold av aktiviteter, og derfor vil jeg for fremtiden se kultur- og idrettssatsingen vår tettere i sammenheng med innsatsen mot boområdene i Bergen med lav levekårssituasjon, sier Hove."

Hoves uttalelser strider direkte med byrådets nedleggelse av bokbussen som ikke tar hensyn til viktigheten av at barn og unge får enkel tilgang til bibliotek. Det er viktig at barn og unge får muligheten til å lese, både for å stimulere språkutviklingen og for å bli glad i bøker som er en stor hjelp for god språkforståelse. Ikke minst tar byrådet fra barn og unge i Laksevåg en lokal fritidsmulighet.

Et annet viktig argument å ta med er den forurensingen som en bokbuss er med å forhindre. Er det ikke bedre at én buss kjører opp til Laksevåg enn at mange kjører inn til sentrum?

Som kandidat for Venstre kommer dette til å være en av mine saker dette bystyrevalget.

Trond Wathne Tveiten
8. plass Venstres Liste 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**