Innkalling til årsmøte i Nord Fron Venstre

Nord Fron Venstre avholder årsmøte torsdag 27, januar klokken 1800 på kommunehusets møterom.
Innkalling er sendt ut elektronisk iht vedtak, og kan lastes ned her, eller via lokallagets sider på facebook.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Styrets forslag til dagsorden

Nord Fron Venstres årsmøte torsdag 27.01.-2011 klokken 1800

Kommunestyresalen.

ÅM-sak 01/11 Konstituering

01.01 Godkjenning av innkalling

01.02 Godkjenning av styrets forslag til dagsorden

01.03 Valg av møtets funksjonærer

a) Møteleder.

b) Tellekorps.

c) Referent.

d) To personer til å undertegne protokoll

e) Redaksjonsnemd.

01.04 Godkjenning av referat fra årsmøte 2010

ÅM-sak 02.11 Åpning

02.01 Hvordan kan vi vinne valget i 2011?

ÅM-sak 03.10 Styrets årsmelding

03.01 Styrets årsmelding presenteres av leder Mikkel Dobloug.

Spørsmål og kommentarer

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar meldingen til orientering.

ÅM-sak 04.11 Andre årsmeldinger (orienteringssaker):

04.01 Kommunestyregruppa (Unni Risdal)

04.02 Nord Fron UV (Therese Øybrekken og Mari holmestad)

ÅM-sak 05.11 Lagets regnskap

Regnskapet presenteres av kasserer Oddgeir Ravneberg.

Spørsmål og kommentarer.

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet.

ÅM-sak 06.11 Lagets budsjett

Budsjettet presenteres av kasserer.

Innstilling: Kontingent holdes uendret.

Spørsmål og kommentarer.

Forslag til vedtak: Budsjettforslaget vedtas.

ÅM-sak 07.11 Innkomne forslag og politiske uttalelser

07.01 Presentasjon av forslag.

07.02 Styrets forslag til dagsorden.

ÅM-sak 08.11 Valg

08.01 Valgkomitéens innstilling presenteres av leder Ståle Hansen.

08.02 Valg av leder

08.03 Valg av nestleder

08.04 Valg av 3 styremedlemmer.

08.05 Valg av 3 varamedlemmer til styret

08.06 Valg av valgkomitée (3 medlemmer)

08.07 Valg av utsendinger til Oppland Venstres årsmøte.

08.08 Valg av kommune råd for Venstre. Ett år.

08.09 Valg av valgkampsekretær og valgkamp utvalg, sitter til 12 september.

08.10 Valg av skrivergruppe til leserinnlegg. Sitter frem til 12 september.

08.11 Valg av tre verve og medlems ansvarlige.

08.12 Valg av program komite (4 personer.) Sitter til 1 20 april

08.13 Valg av media ansvarlig (nettsider, facebook, twitter, sosiale medier)

08.14. Venstres kommunestyreliste for perioden 2011 til 2015. Valgkomiteen legger frem listeforslaget i møtet.

ÅM-sak 09.11 Oppland Venstres fylkestingsprogram

09.01 Åpen diskusjon

09.02 Behandling av eventuelle endringsforslag

ÅM-sak 10.10 Kommunevalget 2011

10.01 Åpen diskusjon

10.02 Valgprogram må være ferdig til å leveres trykkeriet innen 20 april.

Avslutningforslag til antall

Debatt og vedtak

Mvh

Mikkel Dobloug

Leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**