Fornyet tillit til Kåre Pettersen og Aina Dahl

Vestfold Venstre avholdt sitt nominasjonsmøte for fylkestingsvalget torsdag kveld på Høgskolen i Vestfold. Nominasjonkomiteen hadde gjort et grundig forarbeid og kunne presentere en god liste bestående av både nye og erfarne politikere fra hele fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Kåre Pettersen og Aina Dahl

Kåre Pettersen og Aina Dahl
Foto: Ole Christian Fredriksen

Det var 35 delegater fra fylkets lokallag som møtte, for å vedta Venstres liste til fylkestingsvalget i september.

Fylkesleder Hilmar Flatabø ønsket velkommen til nominasjonsmøte og etter konstituering overtok Dag Bjørvik (Sandefjord) som møteleder.

Nominasjonskomiteens leder, Anne-Marie Horntvedt (Sandefjord), presenterte komiteens innstilling til liste. Det var en sterk liste med 41 navn bestående av kandidater fra fylkets alle 14 kommuner, og en god blanding av nye og erfarne politikere. Kjønnsfordelingen på listen ble 21 kvinner og 24 menn.

Komiteens liste ble vedtatt med bare noen mindre endringer. Når det gjaldt komiteens innstilling til de fire første plassene på listen, ble disse valgt med akklamasjon. Det betyr fornyet tillit til Kåre Pettersen (Stokke) og Aina Dahl (Tønsberg) med Karin S. Frøyd (Larvik) på 3. plass og Per Martin Berg (Sande) på 4. plass.

Første endring til komiteens listeforslag kom fra Sandefjord Venstre med ønsket om å føre opp Anne Marie Horntvedt (Sandefjord) på 5. plass på listen. Denne plassen var av komiteen foreslått til Thove Bringaker (Holmestrand). Ved skriftlig votering vant Horntvedt og Bringaker gikk inn på 6. plass på listen.

 Fra v.: Per M. Berg, Karin S. Frøyd, Aina Dahl, Kåre Pettersen, Anne Marie Horntvedt

Fra v.: Per M. Berg, Karin S. Frøyd, Aina Dahl, Kåre Pettersen, Anne Marie Horntvedt
Foto: Martin K. Gran

I tillegg kom det under møtet forslag på 3 nye kandidater på nederste halvdel av listen, som alle ble valgt inn, slik at listen totalt fikk 45 navn og med "hedersplassen" (45. plass) til Erna Ekenes Olsen (Larvik), som hadde takket nei til gjenvalg til fylkespolitikken. Ekenes Olsen er i inneværende periode medlem av fylkets hovedutvalg for utdanning.

Hedersplass gikk også til Fred Rikard Fredriksen (Sande), som ble oppført på 44. plass. Fredriksen har i inneværende 4 års-periode vært nestleder i fylkets hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø.

Venstre er i dag i posisjon i fylkestinget og har 2 representanter med Kåre Pettersen og Aina Dahl, og er representert i fylkets fire hovedutvalg. Ved fylkestingsvalget i 2007 fikk Venstre 4 % oppslutning i fylket.

-Jeg takker nominasjonsmøtet for fornyet tillit og ser med glede og full av pågangsmot fram til å kjempe for Venstres politikk i fylket i fire nye år, sa bl.a. Kåre Pettersen i sin takk til møtet etter at listen var vedtatt.

Komplett liste med samtlige 45 kandidater kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**