Kjære vene, Lasse Kristengård

FrPs Lasse Kristengård anklager nok en gang Øystein Smidt for å være uredelig i et leserinnlegg i Raumnes. Her svarer Smidt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Kjære vene, Lasse Kristengård,

uansett hvordan du snur og vender på beregninger, så er jo fasit den at FrP vil fortsette den avdragsmessige unntakstilstanden som Nes kommune så seg nødt til å sette seg i for å handtere det akkumulerte underskuddet. Enda mer dramatisk er forslaget om å refinansiere alle kommunens lån med ny løpetid på 25 år. Dette får være FrPs valg, men det blir jo ikke noe mer penger til disposisjon i det lange løp på den måten, snarere tvert i mot pga økte renteutgifter. I tillegg gir vi fra oss handlefrihet i forhold til fremtidige låneopptak i forbindelse med større forventede investeringer. Og vi gir fra oss den eneste reserven kommunen har til å handtere akutte utfordringer.

Eneste måten å balansere økonomien på er å rasjonalisere driften ytterligere. Vi må ikke lure oss selv til høyere driftutgifter enn det vi har råd til ved å sjonglere med finansutgifter utover det som administrasjonen legger opp til. Som nevnt i forrige leserinnlegg opplyste vår nylig avgåtte rådmann i et kommunestyremøte i fjor høst, at Nes kommune ikke har spesielt kort avdragstid i forhold til landet for øvrig. Å finne kostratall for såkalt sammenlignbare kommuner har den svakheten at det umulig å sammenligne alle parametre. Til syvende og sist er det et politisk valg hvordan man ønsker å styre en kommune.

Høstens kommunestyrevalg kan bli det mest spennende på lang tid med mulighet for regimeskifte i Nes. Jeg synes jo da det er lite taktisk så bastant å profilere slike løsninger på kommunens økonomiske utfordringer som FrP her gjør.

Øystein Smidt

Foto: Sesselja Bigseth

Både Høyre og KrF har, i alle fall tidligere, uttrykt sin motstand mot å saldere budsjettet med økt avdragstid. Jeg håper de fortsatt har den oppfatningen.

Øystein Smidt
Nes Venstre
21.01.2011

Forrige leserinnlegg fra Smidt om samme tema kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**