Når hjertesakene blør

Venstre svarer foreldrene i Holmsbu barnehage.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre avgav et løfte på folkemøtet i Holmsbu før jul om finne en løsning for å forhindre nedleggelse av den lokale barnehagen. Løsningen med redusert åpningstid var den muligheten vi så til å la barnehagen leve videre. Dette er å se på som en midlertidig fredning.
Vi minner om at en enstemmig barnehagesektor ønsket å legge ned Holmsbu barnehage for å redde de gjenstående barnehagenes økonomi.

Et kommunebudsjett skal dekke så mye — alle virksomheter trenger tilførsel av friske midler. Årets budsjett blir av rådmannen beskrevet som hans vanskeligste noensinne. Pengene strekker ikke til alle de gode sakene og viktige sektorene som en skulle ønske – man må stadig kutte blant hjertesakene. De vanskelige prioriteringene er politikernes lodd, innbyggernes oppgave er å slåss for sine saker og gi oss folkevalgte gode tilbakemeldinger på hvilken effekt de fattede vedtakene har i praksis.

Forslaget om å samle skole og barnehage på Folkestad har noe for seg. Vi skal se nærmere på den løsningen.

Gunn-Torill Homme Mathisen og Marianne Arctander

Foto: Finn Dale Iversen

Gunn-Torill Homme Mathisen
Leder, Hurum Venstre

Marianne Arctander
Gruppeleder, Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**