Kosmetisk endringer i arbeidsinnvandringspolitikken

Regelendringen for arbeidsinnvandring som regjeringen foreslår er et lite steg i riktig retning, men endringene SV sier de har fått gjennomslag for er først og fremst av kosmetisk art

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Regjeringen foreslår en liten justering av arbeidsinnvandringspolitikken.

Helge Solum Larsen

Foto: Kåre Pettersen

– Dette endrer ikke på det faktum at regjeringen og SV fører den strengeste, mest byråkratiske og minst humane asyl- og innvandringspolitikken i Europa, sier nestleder i Venstre Helge Solum Larsen.

– Regjeringen lar ikke asylsøkere slippe til i arbeidslivet i påvente av behandling av søknad og det er ikke mulig å bytte kø fra asyl til arbeidsinnvandring slik Venstre foreslår, sier Solum Larsen.

– Det er dessuten fremdeles et behov for bedre rettigheter for papirløse innvandrere, ikke minst for barna, sier Solum Larsen og viser til at Venstre nylig har foreslått en oppmykning og endringer i praksis og av lovverk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**