Paal Christian Bjønnes er Klæbu Venstres ordførerkandidat

I går kveld ble det avholdt nominasjons- og årsmøte i Klæbu Venstre. Årets kommunevalg var selvsagt et sentralt tema i begge møtene og både personer som skal stå på lista for Klæbu Venstre, nytt styre og intensjonene i valgprogrammet ble vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Paal Christian Bjønnes og Bjørn Lervold

Foto: Rolf Arne Borgen

Klæbu Venstres ordførerkandidat ved valget blir Paal Christian Bjønnes. Han får med seg Bjørn Lervold som har lang erfaring fra kommunestyret i Klæbu, som nummer to på lista. Videre finner vi Marita Hoel Fossen, seksjonsleder i Sør-Trøndelag Røde Kors, og Geir Liang, til daglig overlege i barnepsykiatrien på St. Olavs Hospital.
– Jeg ønsker en raus, inkluderende og levende bygd der hver enkelt har mulighet til å bidra med sitt. Oppgaven som ordførerkandidat er veldig spennende og jeg gleder meg til å vise Klæbu hva vi i Klæbu Venstre står for. Vi har en langsiktig plan for utvikling av bygda vår, hvor vi bl.a ser for oss flere arbeidsplasser og småbedrifter, et levende bygdesentrum og flere tilbud til ungdom, enn vi har i dag. Nå skal vi presentere programmet vårt for innbyggerne og ett delmål på veien er at arbeidet vi har lagt ned de siste årene skal gi oss flere stemmer og forsterket tillit for neste periode, sier Paal Christian.

Frode Støre Bergrem

Foto: Paal Christian Bjønnes

Rolf Arne Borgen og Frode Støre Bergrem (bildet) som har sittet inneværende periode i kommunestyret, har etter eget ønske flyttet seg litt ned på lista. Begge er imidlertid klare på at de ønsker å stå på for Venstre fremover, Frode som styreleder og Rolf Arne som styremedlem og opplæringskoordinator.

Læreren, næringslivet, miljøet og frivilligheten
Venstre er et liberalt parti som er opptatt av mangfold og enkeltmenneskers muligheter til medbestemmelse og påvirkningskraft. De fleste ønsker å bidra positivt – vi tror på deg!

I Klæbu Venstres program for perioden 2011-2015 er det mange gode Venstresaker. For næringslivet vil Venstre arbeide for stabile og forutsigbare rammebetingelser, samt bidra til at det bygges opp en kultur og en infrastruktur for de som ønsker å starte egen bedrift.

Klimaspørsmålet er viktig, men tradisjonelt miljøvern må ikke komme i skyggen. Kommunen bærer preg av at bedrifter, prosjekter og enkeltpersoner legger igjen avfall. Dette er ikke akseptabelt hvis vi skal holde på vår ambisjon om å tilby flotte friluftsområder til innbyggerne og besøkende. Hver enkelt må ta ansvar. Dessuten vil vi fremdeles jobbe for å redde ørretstammen i Nidelva som lider under sterkt forurensede gytebekker.

Et godt sted å bo trenger frivillige som står på! Venstre anerkjenner den enorme innsats som legges ned frivillig for lag og foreninger. De setter farge på bygda og Klæbu hadde ikke vært den kultur- og idrettskommunen vi er uten de frivillige. Venstre vil være en støttespiller for disse blant annet ved at ikke-kommersielle aktiviteter i regi av lag og foreninger bør få leie haller og lokaler rimelig av kommunen. I tillegg finnes det mange ildsjeler med gode ideer om hvordan vi kan bidra til et positivt oppvekstmiljø for barn og ungdom. Klæbu Venstre vil legge til rette for at initiativ i samarbeid med frivillige krefter og ildsjeler kan bli en realitet.

Tanem og Sørborgen skoler har utfordringer med kapasiteten, og begge har behov for utvidelser. Dette er vår førsteprioritet. Klæbu har også behov for en ny barneskole og denne mener vi skal bygges på Trøåsen. Sletten skole med fylkesveien og butikker som nærmeste nabo er ikke noe godt alternativ for Klæbu Venstre.

Listen som ble vedtatt på nominasjonsmøtet er:
Paal Christian Bjønnes
Bjørn Lervold
Marita Hoel Fossen
Geir Liang
Frode Støre Bergrem
Rolf Arne Borgen
Astrid Storsve
Ståle Bøe
Tora Pedersen
Lasse Volden
Ann Kristin Kvellheim
Einar Skei
Eldbjørg Svanlaug Vik
Harald Storsve

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**