Nominasjon til kommunevalet 2011

Gjesdal Venstre hadde sitt nominasjonsmøte torsdag 20. januar 2011. Dag Tveit toppar lista, med Knut Inge Andersen og Margunn L. Øygarden på dei neste plassane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


På nominasjonsmøtet var det stor enighet om å gje veljarane maksimal innflytelse over kven som skal representere Gjesdal Venstre i kommunestyret for neste periode. Difor er ingen kandidatar forhåndskumulerte på lista som ser slik ut:

1. Dag Tveit
2. Knut Inge Andersen
3. Margunn L. Øygarden
4. Rosie G. Andersen
5. Thomas S. Eikum
6. Kari Foust
7. Astrid Larsen
8. Hilde Hjertvik
9. Asgeir Garvik
10. Krister Engstrøm
11. Gry Tveit
12. Svein Nese
13. Tove Tendenes
14. Tom Håvar Olsen
15. Torstein O. Gilje
16. Sigrun Peerstøe Kotthaus
17. Henny Karin Lerstøl
18. Øyvind Larsen
19. Armand Skandsen
20. Jan Rune Engstrøm

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**