Ny leder for kulturen i Risør

Søs Nysted, som i dag er enhetsleder for Barnehager og ungdomstjenesten er tilbudt, og har takket ja til stillingen som ny enhetsleder for Kultur enheten i Risør. Nåværende enhetsleder Eva Christensen går, etter egen ønske, tilbake til stilling som biblioteksjef ved samme enhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Risørs Kultur enhet får ny leder og Risør Venstre lar denne båten stå som et eksempel på hvordan vi vil det skal skinne av Risørs kultursatsing

Risørs Kultur enhet får ny leder og Risør Venstre lar denne båten stå som et eksempel på hvordan vi vil det skal skinne av Risørs kultursatsing
Foto: Jan Einar Henriksen

Dermed er de første rulleringene på plass etter at Risør bystyre høsten 2010 vedtok ny organisasjonsplan for Risør kommune. Stilling som ny rektor ved Risør Barneskole, næringssjef og kommunalsjef er utlyst og er i ansettelsesprosess.

Enhet for Barnehage og ungdomstjenesten ble lagt inn under enhet for Barneskoler, og da enhetsleder for Kultur drift lenge hadde signalisert at hun ikke ønsket å fortsette som enhetsleder i den nye og utvidede enheten for Kultur drift var vi så heldige at vi hadde kvalifisert person som kunne overta som ny leder i Kultur enheten opplyser personalsjef Mette Marit Salvesen.

Etter bystyrets budsjettbevilling for 2011 er Risørhuset under restaurering/ombygging og arbeidet med en ny utgave av kinosalen er i full gang. Det er noe uklart når resten av utbyggingen blir ferdig og når ledelsen av Kulturenheten atter blir å finne i Risørs kulturhus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**