Risørgutt ny kommunalsjef i Risør

Nils Martin Andersen er ansatt som ny kommunalsjef i Risør kommune, og har etter det Risør Venstre får opplys takket ja til stillingen. Andersen har tidligere jobbet som Helse og sosialsjef i Risør og senere jobbet som leder av Plan og Utviklingsenheten (PLU).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Risørs nye kommunalsjef Nils Martin Andersen

Risørs nye kommunalsjef Nils Martin Andersen
Foto: Jan Einar Henriksen

Nils Martin Andersen har helsefaglig utdanning, Master i offentlig administrasjon, Coaching utdanning
og ledererfaring fra sykehus og kommune, bl.a. som klinikksjef ved sykehusene Rjukan, Notodden og Kongsberg. Har i tillegg vært direktør i Drammen kommune og prosjektleder i forbindelse med samhandlingsreformen i Drammensregionen ( 8 kommuner, sykehus og høgskolen).

Dermed er nok en sentral stilling i Risør besatt og rådmannens øverste ledergruppe er etter den siste ansettelse fulltallig i forhold til den nylig vedtatte organisasjonsplanen for administrativ drift i Risør.

Rådmannen har i en periode også fungert som leder av PLU og det er ventet at han nå får et klart større forventningspress på seg for å følge opp politiske vedtak, drift, økonomi og i særlig grad i forhold til et politisk ønske om økt bosetting og næringsutvikling i Risør.

Med to kommunal sjefer på plass må rådmannens fokus i langt større grad enn tidligere også rettes mot strategisk tenking og drift, noe flere har savnet tidligere.

Stillingen som ny rektor ved Risør barneskole og næringssjef for Risør er under utlysning og ansettele er ventet være på plass i løpet av vinteren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**