Godt besøkt møte om boblikt på Brygga restaurant og Pizza

Hele 64 personer deltok på Risør Høyres 2 1/2 times lange politiske debattmøte med boplikt som tema på Brygga restaurant og pizza tirsdag kveld. Ordførerne i Larvik og Lillesand innledet og tok for seg forholdene i egne byer som utgangspunt før det ble kjørt debatt med mange innspill

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Leder i Risør Høyre Viggo M. Larsen og Kjell MacDnald var svært fornøyd med kveldens godt besøkte møte om boplikt.

Leder i Risør Høyre Viggo M. Larsen og Kjell MacDnald var svært fornøyd med kveldens godt besøkte møte om boplikt.
Foto: Jan Einar Henriksen

Innlederne og debatten som fulgte i etterkant viser at det ikke er noen enkel debatt det politiske flertallet i Risør bystyre har iverksatt, og det vil bli spennende å se hva utfallet av bopliktutvalgets arbeid blir når det foreligger en gang i løpet av 2011. Kveldens møte var det forøvrig det andre politiske møte i regi av de borgerlige partienes møteserie. I det første møtet tok Venstre for seg næringsutvikling, mens Frp. tar ansvaret for gjennomføring av det tredje møtet som skal ta for seg skolespørsmål før Krf. følger opp i måneden deretter.

 Kjell MacDonald har kjøpt nytt lydanlegg og gleder seg til det neste politiske møtet i regi av de borgerlige partiene

Kjell MacDonald har kjøpt nytt lydanlegg og gleder seg til det neste politiske møtet i regi av de borgerlige partiene
Foto: Jan Einar Henriksen

Signalene fra både Larvik og Lillesand viser at spørsmålet om boplikt skaper engasjement og ofte baseres mere på følelser enn konkrete faktaopplysninger, samt at skillelinjene blandt politikerne som er for eller mot boplikt ofte går på tvers av de ulike politiske leire.

Jeg tror derfor det er veldig klokt av Risør å gå veien om et utvalg for å få fakta på bordet før vi starter den formelle politiske debatten sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen i en kommentar etter møtets slutt. Venstre har garantert for boplikten i denne valgperioden og det står vi ved, men samtidig har det vært svært viktig for Venstre å få på plass et utvalg som kan starte abeidet med å få fakta på bordet slik at vi om mulig kan skape en felles plattform å jobbe ut ifra når selve den politiske debatten for eller mot boplikt starter.

Når utvalgsrapporten foreligger vil Risør Venstre starte abeidet med å jobbe politisk med Venstres holdning til spørsmålet omkring boplikt i Risør.

Debatten og innleggene viste også klart at deltakerne på møtet hadde tildels svært ulike oppfatninger og ikke hadde et felles såsted med tanke på faktaopplysninger. Det viser med all tydelighet hvor viktig det er at det nedsatte utvalget, dersom det er mulig, utarbeider en grundig utvalgsrapport slik at alle politiske partier kan omforenes om faktagrunnlaget sier Henriksen.

Da bystyret i oktober 2010 behandlet spørsmål om reguleringsplan i Buvika (Hødnebøs lokaler) fremmet forøvrig Jan Einar Henriksen, V, følgende tilleggsforslag: “Risør bystyre ber om at hovedutvalget for plan, miljø og tekniske tjenester oppnevner et ad hoc utvalg for å se på virkningen av boplikten i Risør. Hovedutvalget fremlegger rapport for bystyret ultimo 2011 slik at det nye bystyret kan ta saken opp for behandling tidlig i sin periode.” Forslaget ble vedtatt med 17 mot 12 stemmer (AP og Rødt)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**