Ingen mennesker er ulovlige

Det er mellom 6.000 og 8.000 papirløse i Norge. Noen av disse er rundt oss også i Telemark. Mange har ønsket å ta utdannelse, komme i arbeid og betale skatt slik som Marie Amelie.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


De fleste land i Europa har regler som sikrer de papirløses rettigheter. Etter Venstres syn må de papirløses rettigheter avklares og styrkes i Norge.

Så få som mulig må oppholde seg ulovlig i Norge. Det krever mye raskere saksbehandling enn i dag og deretter rask utsendelse for de som ikke får opphold og som kan returneres. Norge må følge FNs Høykommissær og Den Europeiske Menneskerettighetsdomstols anvisninger om hvem som kan returneres og hvem som ikke kan returneres. Det gjør vi ikke i dag.

De som ikke kan returneres, må få rett til opphold etter f.eks. 5 år i Norge når det ikke er tvil om identiteten og det for øvrig ikke er grunnlag for utvisning, f. eks på grunn av kriminalitet. Dette gjelder særlig for barn. I følge Barnekonvensjonen må barnets beste vektlegges mye sterkere enn i dag, også for barn som har oppholdt seg ulovlig i Norge. I tillegg må papirløse få rett til helsehjelp ut over akutthjelp.

Venstre ønsker det skal være mulig å bytte kø fra søknad om asyl til søknad om arbeidsinnvandring. En slik ordning hadde medført at Maria Amelie kunne fått oppfylt sitt ønske om å jobbe og betale skatt. Dette vil gi større muligheter for en ærlig dør inn til Norge for arbeidskraft som Norge trenger nå og i fremtiden.

Venstre ønsker en mer human asylpolitikk enn den som praktiseres av regjeringen Stoltenberg. Det vil være i samsvar med Norges tradisjoner; ikke minst i det året hvor vi skal minne Nansens store innsats for blant annet de statsløse.

Uttalelse vedtatt av styret i Telemark Venstre 24.januar 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**