Kollektivtransport i Bærum

Et av de største problemene i Bærum kommune er stort press på veiene, ikke minst i rushtiden. På de mest sentrale veiene i Bærum er det lange køer om morgenen og om ettermiddagene. Dette vil Venstre gjøre noe med. Vi må ha en stor satsning på t-bane, tog og trikk i tillegg til et bedre busstilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det er en rekke argumenter for en kraftig opprustning av kollektivtilbudet i Bærum. Hvis Bærum skal bli en forgangskommune innen utslippskutt av klimagasser er det en selvfølge at mye av kuttene må komme fra biltrafikken, som står for 85 % av utslippene i Bærum. I tillegg må fremkomligheten i Bærum bedres. Bilister og kollektivreisende står daglig i kø for å komme til jobb og skole. Bussene er overfylte og blir mange steder stående i de samme køene som bilene. Pendling i Bærum er ingen favoritthobby for noen.

I dag kjører 30000 biler til Fornebu hver dag. Bussene går fortløpende, men de har stor problemer med å takle alle personene som skal på. Både biler og busser må stå lenge i kø. En løsning med automatbane var nesten i boks, men Frp i fylkestinget gikk fra et ja til nei, og sammen med Ap, SV og Sp stemte de mot en bane. Fornebu er på vei til å bli en by på størrelse med Kristiansund, og fremover vil det bli 20000 nye biler som kjører dit hver dag. Ruter planlegger trikk eller t-bane til Fornebu, men den nødvendige finansieringen fra fylkeskommunen og/eller stat er ikke på plass. Venstre har både bevilget penger til dette i sitt alternative statsbudsjett, og er sterk pådriver for dette i fylkestinget.

Trafikken er tett i stor deler av Asker og Bærum, spesielt i Vestre Bærum. De neste årene vil det bli en enorm befolkningsvekst i områdene ved Rykkinn. Man trenger ikke være et geni for å forstå at bilkjøring på disse strekningene vil bli et mareritt. Det er en rekke ideer om hvor en t-bane kan gå i disse områdene. De fleste forslag går ut på å bygge t-bane rundt områdene Rykkinn, Bærums Verk, Vøyenenga, og koble dette til Sandvika og Kolsåsbanen. Et slikt nett vil kunne bli brukt av tusenvis av pendlere hver dag. Det eneste problemet er at arbeidet ikke er i gang. Det behøves handling i fylkestinget og kommunestyret så fort som mulig.

Bussrutenettet på kryss og tvers i Bærum må styrkes. Dette er viktig for å minske belastningen på veiene i rushtiden og for å få vanlige personer til å velge kollektivt utenom jobbreiser. Det er viktig å huske på at på langt nær alle som pendler skal til Oslo. Strekningene med flest passasjerer er faktisk strekningene med mange skoleelever. Frekvensen på avgangene må økes for å takle alle passasjerene. Alternativt må det settes inn ekstra innsatsbusser på de kritiske tidspunktene i morgenrushet.

Utenfor rushtiden er det få som bruker buss som fremkomstmiddel. Hele 40 % av bæringer oppgir at de sjeldent eller aldri bruker kollektivtilbud. Dessuten skjer over 60 % av reiseomfanget i Bærum ved handling og fritidsaktiviteter. Jeg mener politikerne må være mer ambisiøse enn i dag. Timesfrekvenser er ikke attraktivt nok! Skal busstilbudet være et alternativ for de som reiser til fritidsaktiviteter på kveldstid, må vi få flere avganger fra Sandvika, og til langt senere på kvelden enn i dag.

Bærum Unge Venstre har nå startet en kampanje for et bedre kollektivtilbud i Bærum og omegn. Vi skal samle 5000 underskrifter blant både billister og kollektivbrukere i Bærum. Et bedre kollktivsystem er en av de viktigste sakene blant innbyggere i Bærum, og vi i Bærum Unge Venstre har møtt mye glede over at noen endelig peker på de store problemene knyttet til kollektivtilbudet i Bærum. Kollektivtilbudet har nådd et makspunkt av passasjerer. Hvis Bærum kommune og fylkeskommunen har som mål å øke andelen kollektivreisende må tilbudet utvides.

Johannes Bangum
Leder i Bærum Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**