Nominasjonskomiteens innstilling

Vedlagt følger nominasjonskomiteens innstilling til valgiiste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


1. Jens Olai Justvik
2. Petter Toldnæs
3. Signe Idsøe Røed
4. Cecilie Thunem-Saanum
5. Atle Slotnes
6. Kjetil Hovde
7. Solveig Botnen Eide
8. Anne-Marie Voie Steen
9. Alexander Iversen
10. Beate Andreassen
11. Ole Morten Mouridsen
12. Jørgen Marius Jensen
13. Hilde Gro Hummervoll
14. Vibeke Sem
15. Per Jakob Skaanes
16. Ulf Carlsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**