Venstre vil at lærere får jobbe lengre

Ved siden av frafall er den kommende lærermangelen blant de største utfordringene norsk skole står overfor i tiden som kommer, skriver fylkesleder Andre N. Skjelstad i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Innlegg av Andre N. Skjelstad – fylkesleder i Nord-Trøndelag Venstre

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

SSB har varslet ca. 18 000 lærere i underdekning innen 2020. Det er avgjørende at vi tar bedre vare på lærerne som allerede er i skolen.

Venstre har nylig fremmet forslag i Stortinget om seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen.

Det er et desperat behov for å få flere lærere til norsk skole. Da skulle man forvente at Regjeringen anstrengte seg for å ta vare på de mest erfarne lærerne. Men hittil har ikke kunnskapsministeren kommet med noen initiativ for å styrke seniorpolitikken. Statsministeren prater om nødvendigheten av at folk står i jobb, men ingen gjør noe for å få våre mest kvalifiserte lærere til å fortsette å arbeide etter at de er fylt 62 år.

Venstre foreslår at det skal utarbeides seniortiltak i skolesektoren, og at det etableres en ordning med økonomisk tilskudd for å få flere lærere til å arbeide til de er 67 år eller lenger. Vi mener at seniortiltakene må innebære muligheter for redusert arbeidstid uten at eldre lærere blir straffet økonomisk. Det vil være et håndslag til lærerne som har mest erfaring.

Men mange opplever at kommunene ikke legger til rette for å beholde eldre lærere. En undersøkelse fra Utdanningsforbundet høsten 2010 fortalte at halvparten av lærerne over 55 år planlegger å benytte seg av førtidspensjon. Det er en utfordring vi må ta tak i.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**