Fjordtrikk i Bjørvika vedtatt

Bystyret gikk onsdag inn for å utrede ny trikkering i Gamlebyen. – Vi mener dette kan bli en god løsning, både for beboerne i eksisterende bebyggelse og for dem som skal bo i de nye boligene i Bjørvika, sier Venstres Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Dørum sier at Venstre er opptatt av å sikre at kollektivtilbudet i den nye bydelen som vokser frem i Bjørvika blir så godt som mulig, uten at tilbudet i Gamlebyen svekkes.

Det planlegges omkring 1200 nye boliger på Sørengautstikkeren. Dørum påpeker at det derfor viktig at trikken også betjener disse nye boligområdene. Han understreker betydningen av at kollektivtilbudet til de nye områdene i bydelen blir så gode at bydelens beboere kan basere seg på det, og i minst mulig grad ha behov for å bruke privatbil til daglig.

Bystyret vedtok onsdag å utrede Fjordtrikk i Dronning Eufemias gate og Håkon Vs gate via Sørengautstikkeren fram til Ekebergbanen, som et alternativ til linjeføring via Bispegata. En slik utredning skal også omfatte å knytte denne sammen med traseen i Schweigaards gate for å muliggjøre en trikkering i Gamlebyen.

Dørum er også svært godt fornøyd med at man ved å legge den nye trikkelinjen utenom Bispegata unngår å dele opp Middelalderbyen.

– Middelalderbyen er Oslos historiske vugge, og er av uvurderlig betydning for å forstå vår egen historie og kulturarv. Kulturminnene ligger tett, og sammenhengen mellom både ruiner, vannspeil, grøntstrukturer og Oslo torg må ivaretas, avslutter han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**