Hva skal KS gjøre framover – Eigersund kommune svarer tydelig

Formannskapet behandlet debattheftet til KS sin strategikonferansen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Rådmannen hadde lagt fram et fyldig og godt dokument på de spørsmål som KS hadde bedt om svar på. Det gjelder viktige tema som samferdsel, miljø og statlig styring. Et punkt møtte likevel motbør og det var rådmannens påpeking av store bompengeavgifter som et virkemiddel. For Venstre sin del er ikke dette et tema for Eigersund kommune, men kan være det for andre kommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**