Hvordan skal skolens undervisningsareal utformes?

Venstre i Trondheim tar nok en gang initiativ til en debatt om bruken av åpne undervisningsareal i våre skoler. Spongdal og Åsveien skole er nå under planlegging. Vi ønsker å sette fokus på læringsmiljø og trivsel på skolen. Den fysiske utformingen må opp til debatt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Det ser ut som Trondheim kommune har forelsket seg i åpne løsninger (ref. nye Ranheim skole), men er det den beste løsningen for elevene? I formannskapet, denne uken, etterlyste Jon Gunnes evalueringen som er bestilt og lovet, og stilte følgende spørsmål;

Jon Gunnes

Foto: Frode Fjeldstad

– I og med at vi behandler SPONGDAL SKOLE OG IDRETTSHALL – RAMMER FOR VIDERE PLANLEGGING må jeg få spørre om hvor det blir av evalueringen av skolebygg som ble lovt etter at Guri Melby fra Venstre hadde en interpellasjon i Bystyre høsten 2009 om dette tema? I sak 436/08 vedtok formannskapet en evaluering av skolebygg i Trondheim. Rådmannen varslet som svar til Guri Melbys interpellasjon at man ville legge frem en evaluering hvor problemstillingene skulle belyses og danne plattform for videre skolebyggutforming. Dette er viktig for den videre planlegging av Spongdal skole. Når skal evalueringen behandles?

Kommunaldirektør Jorid Midtlyng ga et veldig passivt svar. Hun mente det var en meget viktig evaluering, men de hadde så mye arbeid med skolestruktursaken at de ikke hadde hatt tid til å gjennomføre evalueringen som ble lovt for over ett år siden. Sintef var nå i ferd med å sende ut spørreskjema for å starte arbeidet. Resultatene skal komme til høsten. Jeg uttrykte min missnøye med dette og spurte om evalueringen kunne komme tidsnok slik at vi kunne bruke resultatene når vi skal detaljbeskrive læringsmiljøet for Åsveien og Spongdal. Midtlyng svarte tilbake at hun trodde ikke reultatene kom tidsnok til bruk på disse to skolene. De andre politikerne var passive i forhold til dette spørsmålet.

– Dette er oppsiktsvekkende og meget kritikkverdig. Jeg hører stadig vekk at nesten alle er missførnøyd med de åpne skolene og da er det meget pussig at vi skal fortsette med denne formen for undervisningsareal uten en evaluering sier Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**