Ting tar tid!

For 3,5 år siden vedtok kommunestyret enstemmig, at det skulle lages en samarbeidsavtale med NorFraKalk vedr. trafikk, støy, støv, utslipp og kvalitetsheving av nærliggende områder. For tredje gang etterlyser Venstre en slik avtale i kommunestyret på mandag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Spørsmål til ordføreren i kommunestyret den 31.01.11.

I kommunestyrets vedtak av 28.06.07 vedr. utslippstillatelse fra NorFrakalk, heter det i punkt 5:

“Bedriften NorFraKalk AS og Verdal kommune inngår en nærmere utbyggingsavtale knyttet til tiltak relatert til trafikk, støy, støv og kvalitetsheving av nærliggende friområder i samsvar med delegert høringsuttalelse fra kommunen datert 9. oktober 2006. Avtalen forelegges kommunestyret innen 01.12.07.” Dette punktet var enstemmig.

En slik avtale er etterlyst av Venstre i kommunestyret 2 ganger tidligere, senest i januar for et år siden.

Jeg vil tro at ikke bare Venstre, men hele kommunestyret, ikke er fornøyd med at det nå er gått over 3,5 år siden kommunestyrets enstemmige vedtak – og fortsatt foreligger ingen slik avtale.

1. Vedr. trafikk ga ordføreren et fyldig svar for et år siden:
Spørsmålet blir likevel: Hvor står saken vedr. gangvegen i dag?

2. Vedr. støy, støv og utslipp sa ordføreren at det skulle følges opp med årlige rapporter til formannskapet eller etter nærmere avtale. Det ble ikke gitt slik rapport i 2010. Hvorfor er det gått bort ifra årlige rapporter? Er det avtalt ny rapport fra bedriften? Er det vurdert om slik rapport heller skal gis i kommunestyret?

3. Vedr, kvalitetsheving av nærliggende friområder gjelder dette områdene ved Havfrua. For et år siden ble manglende avtale på dette punktet begrunnet med manglende plan for videre utvikling av området. Ordføreren sa da at kommunen så langt ikke kunne prioritere denne planoppgaven. Slik delplan er enda ikke lagt fram for politisk behandling. Hva er grunnen til at administrasjonen ikke prioriterer en plan som skal bidra til å ruste opp badeplass og friområdet ved Havfrua?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**