Velkommen til Vestfold Venstres årsmøte 11-12. februar

Vestfold Venstres årsmøte finner sted på Holmestrand Fjordhotell fra fredag 11.2 til lørdag 12.2. Fylkesårsmøtet vil i år få besøk av Trine Skei Grande, og hun vil holde sin tale til delegatene etter konstituering av møtet fredag kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Trine under markeringen til Sande Venstre høsten 2010

Trine under markeringen til Sande Venstre høsten 2010
Foto: Kåre Pettersen

Dette er en endring i forhold til tidligere utsendt program.

I tillegg til de tradisjonelle årsmøtesakene vil tema næringspolitikk stå på programmet. Venstres verdiskapningsutvalg har gjort ferdig sin rapport “Liberale reformer for økt verdiskaping". Overordnet mandat for utvalget har vært å “videreutvikle Venstres næringspolitikk for et verdiskapende, dynamisk og bærekraftig næringsliv”. På bakgrunn av mandatet og drøftinger gjennom arbeidsprosessen, har utvalget kommet fram til sin sluttrapport, som du kan lese her.

Dokumentet forsøker å videreutvikle Venstres næringspolitikk på hovedområder utvalget mener er spesielt viktige med tanke på framtidige muligheter og utfordringer.

Dokumentet skal endelig vedtas av Venstres landsmøte 2011. For å sikre en så bred og god behandling i Venstres organisasjon som mulig, har Venstres Hovedorganisasjon oppfordret fylkeslagene til å behandle dokumentet på fylkesårsmøtet, og fremme eventuelle endringsforslag.

Det skal videre foretas suppleringsvalg til styret samt velges valgkomite for neste årsmøte. Forslag til nye vedtekter for fylkeslaget vil også bli gjennomgått, og årsmøtet må ta stilling til en innføring av disse.

Praktiske opplysninger om fylkesårsmøtet:
Tidspunkt:
Fredag 11. februar kl 17:00 — lørdag 12. februar 16:00

Sted:
Holmestrand Fjordhotell, Langgt. 1, 3080 Holmestrand. Se her for kart.

Påmelding:
Navn på person, og informasjon om personen skal overnatte eller ikke og om den skal ha middag om kvelden eller ikke. Påmelding skjer til Karin Frøyd. E-post til Karin er: [email protected]. Vi trenger også e-postadressen til de som skal være delegat på årsmøtet.

Frist for påmelding:
Innen 7. februar 2011

Resolusjoner:
Vi håper mange lokallag/enkeltpersoner ønsker å komme med politiske uttalelser som kan vedtas på årsmøtet. Fristen for dette er 1 uke før årsmøtet. Det vil si at du eller lokallaget må sende inn uttalelsen senest 6. februar kl 2400.
Disse sendes til Hilmar, e-post adresse: [email protected]

Fullmaktskjema:
Skjemaet må være underskrevet av lokallagsleder og ett styremedlem. Dette skjemaet skal tas med på årsmøtet.

Delegatberegning:
Er tilsendt lokallagsledere pr. e-post. Totalt kan 48 delegater møte fra fylkets 14 kommuner.

Årsmøtepapirer:
Er sendt lokallagsleder i e-post 9. januar 2011.

Kontingent:
Det er kun de som har betalt medlemskontingent som er stemmeberettiget. Det er lokallagsleders ansvar å sjekke at de som representerer laget også har betalt kontingent.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**