Vellykket og godt besøkt årsmøte

Fredrikstad Venstre avholdte i går sitt årsmøte. På møtet ble blant annet program for neste periode og nytt styre valgt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Per E. Braseth-Ellingsen

På et godt besøkt årsmøte i Rolvsøy Rådhus avholdt Fredrikstad Venstre i går sitt årsmøte.

Per E. Braseth-Ellingsen ble gjenvalgt som leder, og han får meg seg de følgende i det nye styret:

Nestleder: Helge Bollæren Hasvold (Ny i dette verv)
Kasserer: Per Dypvik (Gjenvalg)
Styremedlem: Ellen Grøndahl (Gjenvalg)
Styremedlem: Maria Trenum (Ny)
Styremedlem: Kirsten Sandvik (Ny)
Styremedlem: Wenche Alstad (Gjenvalg)
1. vara: Laia Kristine Bringa (Ny)
2. vara: Christiane Skahjem (Ny)
3. vara: Bjørg Robberstad Jensen (Gjenvalg)

I programbehandlingen gikk årsmøtet igjennom 56 endringsforslag. Mest spenning var det rundt hvem Venstre ønsker å samarbeide med etter valget i høst. Følgende formulering ble vedtatt:

For å få til løsninger som er til det beste for byen er vi villige til å samarbeide med alle partier for å få mest gjennomslag for vår politikk. Ved ordførervalget og i budsjettforhandlinger vil vi først søke samarbeid på borgerlig side.

Hele programmet vil publiseres her på hjemmesidene etter oppdatering og språkvask.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**