– Venstre i Arendal vil fortsatt støtte Agder Teater

– Venstre i Arendal vil fortsatt støtte Agder Teater, sa Jan Kløvstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


i bystyredebatten om sal av aksjar i Agder Teater AS i kveld. Agder Teater går inn i det interkommunale selskapet (IKS) som blir danna i samband med etableringa av det store kulturhuset Kilden i Kristiansand. Ein samrøystes komite for kultur, miljø og næring har gått inn for å selje aksjane i Agder teater, der Arendal har 4,8% av aksjane.

– For Venstre er det viktig å fortsette samarbeidet med Agder Teater, som eit landsdelsteater. Arendal kulturhus er største heilårs spillestad for både Agder Teater, Kristiansand symfoniorkester og Opera Sør utanfor Kilden. Vi vil derfor alt nå varsle at vi vil gå inn for å fortsette med årlege tilskot til Agder teater, sa Jan Kløvstad, som også oppfordra ordføraren til å tilby Kristiansand kommune å støtte opp om Arendal Kulturhus. Arendal kulturhus og Kilden er viktige løftestenger for heile landsdelen.

Les om debatten i Arendals Tidende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**