Velkommen til fylkesårsmøte på Nordfjordeid

Vi ønskjer velkommen til fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane Venstre som vert halde på Bryggen Hotel Nordfjord på Nordfjordeid laurdag 5. og søndag 6. februar. Registrering frå kl. 11.00 laurdag og årsmøtet opnar kl. 12.00.

Vakampturne i Sogn og Fjordane

Fullmaktsskjema må leverast sekretariatet ved registrering. Vi presiserer at fråsegner også skal leverast seinast innan kl. 12. laurdag – elektronisk til fylkessekretæren eller på minnepenn.

Siste frist for endringsforslag til fylkestingprogrammet er sett til laurdag kl. 15.00.

Sogn og Fjordane Venstre ønskjer alle, både delegatar, observatørar og gjester vel møtt til fylkesårsmøtet!

Program til fylkesårsmøtet på Bryggen Hotel Nordfjord 5.-6. februar 2011
Laurdag 05.02.2011

11.00 Registrering og kaffi / rundstykke
NB! Innlevering av fullmaktsskjema og fråsegner*

12.00 Opning v/fylkesleiar Marit Barsnes Krogsæter
Velkomsthelsing v/Eid Venstre

12.15 Sak 1: Namneopprop og konstituering v/fylkesleiar

12:45 Sak 2: Tale v/Fylkesleiar Marit Barsnes Krogsæter og
leiar i Unge Venstre Sveinung Rotevatn

13.30 Sak 3: Program for fylkestingvalet v/leiar Klaus Iversen

Etter innleiing ved Iversen vert det generell politisk debatt om sak 2 og sak 3.

15:00 Siste frist for innlevering av endringsforslag til fylkestingvalprogrammet

15:00 Lunsj

16.00 Sak 4: Fråsegner

16.45 Sak 5: Årsmeldingar

17.00 Sak 6: Rekneskap 2010

17.15 Pause m/frukt

17.30 Sak 7: Handlingsplan for Sogn og Fjordane Venstre 2011

18.00 Sak 3: Program for fylkestingvalet
Behandling

20.00 Møte dag 1 slutt

20.30 Årsmøtemiddag og sosialt samvere

Søndag 06.02.2011

09.00 Sak 7 og Sak 8: Medlemspengar 2011 og Budsjett 2010

09.30 Sak 4: Fråsegner
Ferdigbehandling
10.45 Kaffipause m/frukt og utsjekk

11.15 Sak 3: Program for fylkestingvalet
Ferdigbehandling

12.30 Lunsj

13.15 Sak 9: Val

14.00 Avlutning