Politisk uttalelse fra årsmøtet: Flytt sykehuset til Sundland

Drammen Venstre ønsker en mulighetstudie av å legge Nye Drammen Sykehus på Sundland. Sundland ligger like sentrumsnært som dagens sykehustomt. Sundland har muligheter for etablering av en egen jernbanestasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Ved å legge sykehuset der det er i dag får vi en ønsket stedsutvikling hvor arbeidsplasser ligger sentrumsnært til. Men en utbygging byr også på store utfordringer både i henhold til eksisterende naboer og verneverdig bebyggelse. En aktiv byggeprosess side om side med sykehusdrift vil i tillegg by på store utfordringer for medarbeidere og pasienter ved sykehuset. Nærhet mellom gammel og ny beliggenhet vil derimot gi en smidig overgang fra gamle til nye lokaler.

Sykehuskorridor

Foto: © Lucian Coman | Dreamstime.com

Ved å bygge sykehuset på Sundland kan man få en sentrumsutvikling rundt et stort sykehus, som i kombinasjon med tilhørende kontorer og boliger, vil kunne skape en ny sentrumsakse fra Gulskogen senter mot Union og videre inn mot sentrum. Sundland er også omrammet av Gulskogen kjøpesenter i vest som i sin nåværende form ligger løsrevet fra sentrum og ikke fungerer som et positivt element i sentrumsnær byutvikling. Bygging av sykehus vil også sette fart på fullføring av veipakke Drammen (tilfartsvei Vest), som allerede nå er sårt tiltrengt.

Det gamle sykehuset på Bragernessiden kan omgjøres til boliger, hotell eller kontorer og salget av dette bygget kan være med å finansiere et nytt sykehus på Sundland.

Venstre ønsker på ingen måte å trenere sykehussaken, men når sykehuset nå skal bygges nytt må det ikke skje uten at mulige gode alternativer blir utredet. Vi ønsker en likeverdig vurdering av både Sundland og dagens tomt som alternativer. Vi ønsker en faglig vurdering og vi ønsker å spille på lag med de ansatte ved sykehuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**