Innstilling i mopedopplærings saken

Rådmann Sten Albert Reisænen (bildet) foreslår følgende forslag til kjøreopplæring, vi i Iveland Venstre støtter forslaget, slik at det gode tiltaket dette er, kan fortsette.
Skrevet av Odd H Dahle

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Rådmann i Iveland

Rådmann i Iveland
Foto: Finn Terje Uberg

Rådmannen har i sin saksutredning tatt rapporten fra fylkesmannen til etterretning og har lagt frem følgende innstilling:

1. Rammetimetallet for 10. klasse ved Iveland skole utvides med en time i uka. Timen skal brukes til teori og praksis for mopedførerkort.
2. Merkostnadene, kr. 100 000,- tas fra generelt disposisjonsfond.
3. Trafikksikkerhetsfondet, vedtatt utredet i kommunestyret 15.12.2010, dekker kostnaden for tiltaket. Midlene omdisponeres fra generelt disposisjonsfond når trafikksikkerhetsfondet er etablert

Saken ble behandlet av levekårsutvalget onsdag 16. februar der utvalget gikk inn for rådmannens forslag. Saken skal til behandling i formannskapet tirsdag 22. februar med sluttbehandling i kommunestyret onsdag 9. mars.
En fyldig saksutredning er tilgjengelig i innsynsmodulen (formannskapet), og som eget pdf-vedlegg (levekårsutvalget) lagt ut 12. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**