Lokalpolitisk nettverk 18.-19. mars

I mange kommuner begynner nå listene til kommunevalget å være klare, og vi inviterer nå alle toppkandidatene pluss administratorer i kommunene til lokalpolitisk nettverk 18.-19. mars i Trondheim. Politiske tema for samlinga er skole og næring, i tillegg til at vi vil bruke mye tid på planlegging av valgkamp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

LPN i Trondheim oktober 2010

LPN i Trondheim oktober 2010
Foto: Anne Jorid Gullbrekken

Møtet er på Hotell Augustin i Trondheim, like ved torvet. Det er opp til det enkelte lokallag å avgjøre hvem som skal delta fra det aktuelle laget, vi oppfordrer alle til å sende minst to deltakere. Ikke alle har meldt på noen enda, og det er fortsatt ledige plasser, så vi oppfordrer både lokallagsledere og interesserte til å ta kontakt med fylkesleder Anne Jorid Gullbrekken snarest dersom dere ønsker å delta!

Under er foreløpig program, det kan komme noen justeringer, særlig når det gjelder arbeidsform, men tidsrammene vil ikke bli endret. Innledere på samlinga blir Steinar Haugsvær, Guri Melby og Ola Elvestuen.

FREDAG
18:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk, tredje samling
18:15 Hvordan gjøre suksess i valg?
Suksessfaktorer for Venstrelag som vil bli store
Hvem gjør hva i valgkampen?
19:30 Mediekonkurransen – presentasjon
20:00 Venstres ideologi: 10 liberale prinsipp
20:15 Vårkampanjen
20:30 Møteslutt dag 1
21:00 Middag med Q&A — en uformell quiz om Venstres politikk

LØRDAG
09:00 Venstres næringspolitikk: Prinsipp og nasjonale initiativ
Venstres næringspolitikk i regionen: Åpen runde
10:00 Gruppearbeid: Næringspolitikk
11:00 Oppsummering gruppearbeid
11:30 Lunsj
12:15 Venstres skolepolitikk: Prinsipp og nasjonale initiativ
Venstres skolepolitikk i regionen: Åpen runde
13:15 Gruppearbeid: Skolepolitikk
14:15 Oppsummering gruppearbeid
15:45 Tilbud fra Venstre i valgkampen
Medietrening
Mediekonkurransen – vedtak
17:00 Avslutning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**