Trenger Førde en «greie»?

Sogndal har funnet sitt image. Nå må Førde finne sin «greie», sier Fylkesdirektør Skuggen Hoff i Firda 23/2. Førde har et omdømmeproblem og det må endres for å stoppe fraflyttingen.

Fjordbyen Lierstranda

For to år siden havnet jeg som ny tilflytter til fylket uforvarende i debatt med Anne Viken om til- og fraflytting. Den gang, som nå, mente jeg at det er viktig å vise de unike sidene av det å bo i Sogn og Fjordane – kall det omdømme om du vil. Fjell og ski var faktisk viktig for mitt valg om å flytte til Sogndal.

Nå, to år senere har i følge Fylkedirektøren Sogndal funnet sitt "image" som friluftsdestinasjon, og dette har stoppet fraflyttingen i Sogndal. Ett poeng til omdømmestrategien. Men noe skurrer i argumentasjonen. Noen av de mest image skapende prosjektene for bygda er nemlig basert på næringsutvikling og miljøskapende arbeid. 3 konkrete eksempler:

1.
Fosshaugane Campus. Eiendomsfirmaet Sogndal Fotball AS har sammen med høgskolens idrettsatsing kanskje betydd mest for Sogndals friluftsmiljø. Et fotballanlegg til 100-talls millioner i ei lita Vestlands-bygd. En leke-, arbeids- og treningsplass for idretts- og friluftspersoner, samt en yngleplass for ny næringsvirksomhet.

2.
Fjærlandsvegen gjennom Sogndalsdalen. Hver vinterhelg ser man resultatet av at ingen tenkte på Sogndalsdalen som friluftsdestinasjon da veien ble bygget. Hadde noen gjort det, da ville det vært haugevis av parkeringsplasser og busslommer til å plukke opp generasjonen av frikjørere som nå står i veikanten på en 80-sone for å haike tilbake til skianlegget. Fjærlandsvegen har gjort Sogndalsdalen tilgjengelig for skikjørerne — i tillegg til å åpne opp aksen Sogn-Sunnfjord.

3.
Fjellsportfestivalen. Hvor kjent festivalen egentlig er vet jeg ikke. Det jeg vet, er at vi unge tilflyttere fikk ansvarsoppgaver og ble kjent med hverandre og lokalbefolkningen gjennom festivalen. Rett og slett integrering og ansvar.

Dette er infrastruktur og miljøskaping. Når dette var på plass ble det brukt flittig av både høgskole, bedrifter, venner og kjærester som ønsket å lokke noen til Sogndal. Først da har imaget grobunn. Sogndal har ikke funnet sitt image. Imaget har funnet Sogndal.

Hva har disse tre eksemplene til felles? For å ta det ned til basic: Visjoner, guts, vilje og evnen til å se lokale muligheter. Det står sterke personligheter bak hvert av disse prosjektene, og i alle fall to av dem var sterkt omdiskuterte underveis. Det er lett å tenke på alt som kan gå galt med store prosjekter, mens det ofte er vanskelig å se de uforutsette positive bi-effektene det kan gi. Det samme ser vi andre steder i fylket. Hvem kunne vite at den oppbyggingen av et maritimt teknologimiljø som en Gunnar Carlson for noen år siden startet i Måløy, skulle resultere i planer om verdens største grønne datasenter i samarbeid med IBM og Hafslund?

Kanskje er det her Førde har sin største utfordring. Førde er finanshovedstaden i fylket. Det ligger i en økonoms natur å se etter fallgruver der andre håper på gullgruver. Gå inn i et budsjettmøte med en økonom og si: "uforutsette INNtekter". Kanskje var det bra for Sogndal at det var nettopp fotballelskere og saftblandere som talte for de store prosjektene…

Så hva blir det, omdømme eller arbeidsplasser? Det er nok ikke snakk om enten/ eller. Sogn og Fjordane må ha begge deler.

For en tilflytter handler det både om å få en spennende jobb og om å få muligheten til å vise hva man duger til i lokalsamfunnet. Det handler ikke om å flytte til en skidestinasjon, det handler om å ha miljøer der man kan dyrke sine interesser.

For et sted handler det ikke om å finne sitt image, det handler om å finne de personlighetene som kommer til å utgjøre imaget både i skapelse og markedsføringen av det.

Sogn og Fjordane har et enormt potensial for vekst og utvikling, men det blir ikke utnyttet i dag. Venstre ønsker et maktskifte i Sogn og Fjordane til høsten, nettopp for å skape miljøer og bygge infrastruktur som gjør det mulig for dem med visjoner, guts og vilje til å gjennomføre muligheter som skaper vekst og arbeidsplasser.

Det er en stor forskjell på å mene at det er samfunnets ansvar å realisere menneskets drømmer, og å mene at det er samfunnets ansvar å legge til rette for at mennesker kan realisere seg selv. Det sistnevnte er å være liberal. Det er derfor jeg er Venstremann

Halvor Gregusson
1. Nestleder i Sogn og Fjordane Venstre